เชิญเข้าร่วมสอบ Certified Diabetes Educator สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 โดยมีค่าสมัครเพื่อเข้ารับการสอบข้อเขียน 1,000 บาท