เรื่องน่ารู้

/เรื่องน่ารู้
­

รูปแบบการบริการ ป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันโลหิตสูง

คลิกที่นี่เพื่ออ่านข้อมูล "รูปแบบการบริการ ป้องกันควบคุ [...]

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2560

ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ [...]

เบาหวานชนิดที่ 1 ในผู้ใหญ่

ตอนที่ 4 "ตัวอย่างผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1 ในผู้ใหญ่" จา [...]

เบาหวานชนิดที่ 1 ในผู้ใหญ่

ตอนที่ 1 "ทั้งเด็กและผู้ใหญ่" โรคเบาหวานชนิดที่ 1 เดิมเ [...]

เบาหวานชนิดที่ 1 ในผู้ใหญ่

ตอนที่ 2 "ไม่ค่อยพบหรือไม่ค่อยวินิจฉัย ?" กลับมาต่อจากต [...]

เบาหวานชนิดที่ 1 ในผู้ใหญ่

ตอนที่ 3 "อัตราการเสียชีวิตในผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 1" เ [...]