หลักสูตรการจัดอบรมโดยสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ปี2562

สนใจคลิก หลักสูตรพื้นฐาน หรือ หลักสูตรโภชนบำบัด

ติดต่อ 089-898-6667 หรือ 0-2348-7070

วันที่ รายละเอียด
13-17 พ.ค.62

รหัส TDE-B-02-1 หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานรุ่น 1
รับสมัครตั้งแต่ 5 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2562

17-19 มิ.ย.62

รหัส TDE-B-03-1 หลักสูตรโภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานและโรคเรื้อรังรุ่น 1
รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2562

19-23 ส.ค.62
รหัส TDE-B-02-2 หลักสูตรพื้นฐานสำหรับผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานรุ่น 2
รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2562
9-11 ก.ย.62 รหัส TDE-B-03-2 หลักสูตรโภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานและโรคเรื้อรังรุ่น 2
รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 23 สิงหาคม 2562
19-20 ธ.ค. 62 ประชุมวิชาการประจำปี 2562
รับสมัครตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562