เข้าร่วมสอบ CDE

ข่าวสารและกิจกรรม

สมัครสมาชิก

หลักสูตรอบรม วันที่อบรม
การอบรมระยะสั้น “Diabetes Foot Care” 2566 3 มี.ค. 2566
หลักสูตร Holistic Diabetes Management ครั้งที่ 1/2566 15 -19 พ.ค. 2566
หลักสูตร Holistic Diabetes Management ครั้งที่ 2/2566 11-15 ก.ย. 2566