โรงพยาบาลชุมชน กงหรา จังหวัดพัทลุง ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ โรงพยาบาลชุมชน

ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา รับรางวัลดีเด่นระดับโรงพยาบาลส่งเสริมระดับตำบล

โรงพยาบาลปทุมธานี รางวัลชมเชย ระดับโรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป

โรงพยาบาลบางสาน รางวัลชมเชยระดับ โรงพยาบาลชุมชน