ข่าวสาร

/ข่าวสาร
­

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2560

ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ [...]

เอกสารประชุมวิชาการประจำปี 2560

เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุมวิชาการประจำปี 2559

เชิญเข้าร่วมสอบ Certified Diabetes Educator สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - มกราคม 2560 โดยมีค่าสมัครจำนวน 1,500 บาท

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงสมัครร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ วาระที่ 2560-2561

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงสมัครร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ วาระที่ 2560-2561

ข้อมูลที่พัก

สมาคมฯ ได้ติดต่อที่พักใกล้โรงพยาบาลเทพธารินทร์ไว้ ขอให้ผู้เข้าอบรมติดต่อกับฝ่ายสำรองห้องพักของทางโรงแรมโดยตรง โดยแจ้งว่ามาจากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานและระบุช่วงวันเวลาที่เข้าพักด้วย

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับปี 2559 มาแล้ว

โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน สำหรับปี 2559 มาแล้วนะคะ

แนะนำหนังสือใหม่ ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน

คมฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน ซึ่งปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ สามารถสั่งซื้อจากสมาคมฯ ได้ค่ะ