ข่าวสาร

/ข่าวสาร
­

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2560

ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ [...]

เชิญเข้าร่วมสอบ Certified Diabetes Educator สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 โดยมีค่าสมัครสอบข้อเขียน 1,000 บาท และค่าสมัครสอบภาคปฏิบัติ 1,500 บาท

ข้อมูลที่พัก

สมาคมฯ ได้ติดต่อที่พักใกล้โรงพยาบาลเทพธารินทร์ไว้ ขอให้ผู้เข้าอบรมติดต่อกับฝ่ายสำรองห้องพักของทางโรงแรมโดยตรง โดยแจ้งว่ามาจากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานและระบุช่วงวันเวลาที่เข้าพักด้วย

หลักสูตรการจัดอบรมโดยสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน