ข่าวสาร

/ข่าวสาร
­

แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2560

ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ [...]

เอกสารประชุมวิชาการประจำปี 2560

เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุมวิชาการประจำปี 2559

ป้องกัน: เอกสารประชุมวิชาการประจำปี 2559

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

เชิญเข้าร่วมสอบ Certified Diabetes Educator สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - มกราคม 2560 โดยมีค่าสมัครจำนวน 1,500 บาท

เชิญส่งผลงานเข้าประกวด TDE Diabetes PCT Award 2016

เพิ่มระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวดไปจนถึง 31 สิงหาคม 2559

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงสมัครร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ วาระที่ 2560-2561

สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงสมัครร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ วาระที่ 2560-2561

ข้อมูลที่พัก

สมาคมฯ ได้ติดต่อที่พักใกล้โรงพยาบาลเทพธารินทร์ไว้ ขอให้ผู้เข้าอบรมติดต่อกับฝ่ายสำรองห้องพักของทางโรงแรมโดยตรง โดยแจ้งว่ามาจากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานและระบุช่วงวันเวลาที่เข้าพักด้วย

หลักสูตรพื้นฐานสำหรับปี 2559 มาแล้ว

โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน สำหรับปี 2559 มาแล้วนะคะ

แนะนำหนังสือใหม่ ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน

คมฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน ซึ่งปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ สามารถสั่งซื้อจากสมาคมฯ ได้ค่ะ

Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery