ข่าวสารและกิจกรรม

/ข่าวสารและกิจกรรม
­

  หลักสูตรพื้นฐานสำหรับปี 2559 มาแล้ว

  โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน สำหรับปี 2559 มาแล้วนะคะ

  ข่าวสาร|

  ป้องกัน: เอกสารและรูปภาพสำหรับหลักสูตรพื้นฐาน กันยายน 2558

  ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

  กิจกรรม|

  แนะนำหนังสือใหม่ ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน

  คมฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน ซึ่งปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ สามารถสั่งซื้อจากสมาคมฯ ได้ค่ะ

  ข่าวสาร|