ข่าวสารและกิจกรรม

/ข่าวสารและกิจกรรม
­

  ข้อมูลที่พัก

  สมาคมฯ ได้ติดต่อที่พักใกล้โรงพยาบาลเทพธารินทร์ไว้ ขอให้ผู้เข้าอบรมติดต่อกับฝ่ายสำรองห้องพักของทางโรงแรมโดยตรง โดยแจ้งว่ามาจากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานและระบุช่วงวันเวลาที่เข้าพักด้วย

  ข่าวสาร|

  สมาคมฯ ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นวิทยาทานแก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมให้ความรู้ในโครงการสร้างสุขภาพเพื่อการดูแลตนเอง ลดการกินยา ห่างไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ณ โรงแรมอลิซาเบธ ถ.ปดิพัทธ์ กทม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559

  กิจกรรม|

  หลักสูตรพื้นฐานสำหรับปี 2559 มาแล้ว

  โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน สำหรับปี 2559 มาแล้วนะคะ

  ข่าวสาร|

  ป้องกัน: เอกสารและรูปภาพสำหรับหลักสูตรพื้นฐาน กันยายน 2558

  ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน

  กิจกรรม|

  แนะนำหนังสือใหม่ ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน

  คมฯ ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง ยารักษาเบาหวานชนิดรับประทาน ซึ่งปรับปรุงและเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ สามารถสั่งซื้อจากสมาคมฯ ได้ค่ะ

  ข่าวสาร|
  Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery