ข่าวสารและกิจกรรม

/ข่าวสารและกิจกรรม
­

  ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน

  กิจกรรม|

  เชิญเข้าร่วมสอบ Certified Diabetes Educator สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยมีค่าสมัครสอบข้อเขียน 1,000 บาท และค่าสมัครสอบภาคปฏิบัติ 1,500 บาท

  ข่าวสาร|

  ภาพการอบรมหลักสูตรโภชนบำบัด

  กิจกรรม|

  ข้อมูลที่พัก

  สมาคมฯ ได้ติดต่อที่พักใกล้โรงพยาบาลเทพธารินทร์ไว้ ขอให้ผู้เข้าอบรมติดต่อกับฝ่ายสำรองห้องพักของทางโรงแรมโดยตรง โดยแจ้งว่ามาจากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานและระบุช่วงวันเวลาที่เข้าพักด้วย

  ข่าวสาร|

  สมาคมฯ ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นวิทยาทานแก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมให้ความรู้ในโครงการสร้างสุขภาพเพื่อการดูแลตนเอง ลดการกินยา ห่างไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ณ โรงแรมอลิซาเบธ ถ.ปดิพัทธ์ กทม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559

  กิจกรรม|

  หลักสูตรการจัดอบรมโดยสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน

  โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน

  ข่าวสาร|