ข่าวสารและกิจกรรม

/ข่าวสารและกิจกรรม
­

  เชิญเข้าร่วมสอบ Certified Diabetes Educator สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - มกราคม 2560 โดยมีค่าสมัครจำนวน 1,500 บาท

  ข่าวสาร|

  ภาพการอบรมหลักสูตรโภชนบำบัด กรกฎาคม 2559

  กิจกรรม|

  เชิญส่งผลงานเข้าประกวด TDE Diabetes PCT Award 2016

  เพิ่มระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวดไปจนถึง 31 สิงหาคม 2559

  ข่าวสาร|

  ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงสมัครร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ วาระที่ 2560-2561

  สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงสมัครร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ วาระที่ 2560-2561

  ข่าวสาร|

  ป้องกัน: เอกสารหลักสูตรพื้นฐาน พฤษภาคม 2559

  บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง รหัสผ่าน:

  กิจกรรม|

  สมาคมฯ ประชุมเรื่องการประกวดรางวัล diabetes patient care team

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-15.45 น. ที่ห้องประชุมสมาคมผู้ให้ความรู้ มีวาระการประชุม เรื่องการประกวดรางวัล diabetes patient care team

  กิจกรรม|
  Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Reviewer 2017 Top 10 Best Sellers In Best Sellers In Grocery Best Sellers In Grocery