ข่าวสารและกิจกรรม

/ข่าวสารและกิจกรรม
­

  ภาพการอบรมหลักสูตรโภชนบำบัด กรกฎาคม 2559

  กิจกรรม|

  ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงสมัครร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ วาระที่ 2560-2561

  สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงสมัครร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ วาระที่ 2560-2561

  ข่าวสาร|

  ป้องกัน: เอกสารหลักสูตรพื้นฐาน พฤษภาคม 2559

  บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง รหัสผ่าน:

  กิจกรรม|

  สมาคมฯ ประชุมเรื่องการประกวดรางวัล diabetes patient care team

  วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-15.45 น. ที่ห้องประชุมสมาคมผู้ให้ความรู้ มีวาระการประชุม เรื่องการประกวดรางวัล diabetes patient care team

  กิจกรรม|

  ข้อมูลที่พัก

  สมาคมฯ ได้ติดต่อที่พักใกล้โรงพยาบาลเทพธารินทร์ไว้ ขอให้ผู้เข้าอบรมติดต่อกับฝ่ายสำรองห้องพักของทางโรงแรมโดยตรง โดยแจ้งว่ามาจากสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานและระบุช่วงวันเวลาที่เข้าพักด้วย

  ข่าวสาร|

  สมาคมฯ ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นวิทยาทานแก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

  กิจกรรมให้ความรู้ในโครงการสร้างสุขภาพเพื่อการดูแลตนเอง ลดการกินยา ห่างไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ณ โรงแรมอลิซาเบธ ถ.ปดิพัทธ์ กทม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559

  กิจกรรม|