ข่าวสารและกิจกรรม

/ข่าวสารและกิจกรรม
­

  แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2560

  ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวทางเวชปฏิบัติ [...]

  ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน

  กิจกรรม|

  สมาคมฯ ตรวจเยี่ยม ให้รางวัลทีมเบาหวานดีเด่นประจำปี 2559

  โรงพยาบาลชุมชน กงหรา จังหวัดพัทลุง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา, โรงพยาบาลปทุมธานี และ โรงพยาบาลบางสาน

  กิจกรรม|

  เชิญเข้าร่วมสอบ Certified Diabetes Educator สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562 โดยมีค่าสมัครสอบข้อเขียน 1,000 บาท และค่าสมัครสอบภาคปฏิบัติ 1,500 บาท

  ข่าวสาร|

  ภาพการอบรมหลักสูตรโภชนบำบัด กรกฎาคม 2559

  กิจกรรม|

  ป้องกัน: เอกสารหลักสูตรพื้นฐาน พฤษภาคม 2559

  บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง รหัสผ่าน:

  กิจกรรม|