ข่าวสารและกิจกรรม

/ข่าวสารและกิจกรรม
­

  แนวทางเวชปฏิบัติสำหรับโรคเบาหวาน พ.ศ.2560

  ปัจจุบันประเทศไทยมีแนวทางเวชปฏิบัติ [...]

  เอกสารประชุมวิชาการประจำปี 2560

  เอกสารประกอบการบรรยายงานประชุมวิชาการประจำปี 2559

  ภาพการอบรมหลักสูตรโภชนบำบัดในผู้เป็นเบาหวานที่มีโรคแทรกซ้อน รุ่นที่ 2/2560

    [...]

  กิจกรรม|

  ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน

  กิจกรรม|

  สมาคมฯ ตรวจเยี่ยม ให้รางวัลทีมเบาหวานดีเด่นประจำปี 2559

  โรงพยาบาลชุมชน กงหรา จังหวัดพัทลุง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา, โรงพยาบาลปทุมธานี และ โรงพยาบาลบางสาน

  กิจกรรม|

  เชิญเข้าร่วมสอบ Certified Diabetes Educator สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - มกราคม 2560 โดยมีค่าสมัครจำนวน 1,500 บาท

  ข่าวสาร|