โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน สำหรับปี 2559 มาแล้วนะคะ

อ่านรายละเอียดกดที่ลิงก์ได้เลยค่ะ

โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 1/2559 วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2559

โครงการอบรมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน หลักสูตรพื้นฐาน รุ่นที่ 2/2559 วันที่ 5 -9 กันยายน 2559