กิจกรรม

/กิจกรรม
­

ประมวลภาพการอบรมหลักสูตรพื้นฐาน

สมาคมฯ ตรวจเยี่ยม ให้รางวัลทีมเบาหวานดีเด่นประจำปี 2559

โรงพยาบาลชุมชน กงหรา จังหวัดพัทลุง, ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา, โรงพยาบาลปทุมธานี และ โรงพยาบาลบางสาน

ภาพการอบรมหลักสูตรโภชนบำบัด กรกฎาคม 2559

ป้องกัน: เอกสารหลักสูตรพื้นฐาน พฤษภาคม 2559

บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง รหัสผ่าน:

สมาคมฯ ประชุมเรื่องการประกวดรางวัล diabetes patient care team

วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-15.45 น. ที่ห้องประชุมสมาคมผู้ให้ความรู้ มีวาระการประชุม เรื่องการประกวดรางวัล diabetes patient care team

สมาคมฯ ให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงเป็นวิทยาทานแก่สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

กิจกรรมให้ความรู้ในโครงการสร้างสุขภาพเพื่อการดูแลตนเอง ลดการกินยา ห่างไกลโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ณ โรงแรมอลิซาเบธ ถ.ปดิพัทธ์ กทม เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2559

ป้องกัน: เอกสารและรูปภาพสำหรับหลักสูตรพื้นฐาน กันยายน 2558

ไม่มีคำเกริ่นนำเพราะว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกป้องกัน