สมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวานขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมฯ ลงสมัครร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ วาระที่ 2560-2561

โดยได้แนบจดหมายเชิญและใบสมัครด้านล่าง

รับสมัครถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ค่ะ โดยส่งเอกสารมาได้ที่ E-mail : thaide1998@yahoo.co.th

Download “ จดหมายเชิญสมัครร่วมเป็นคณะกรรมการสมาคมฯ 2560-2561 (PDF) ”

Download “ ใบสมัครเข้ารับการเลือกตั้งวาระ 2560-2561 (Word Document) ”