เรื่องน่าสนใจในฉบับ

  • Continuous Glucose Monitoring System
  • อินซูลินอะนาลอก…(Insulin Analogues) อีกพัฒนาการหนึ่งของอินซูลิน
  • เบาหวานในเดือนรอมฎอน (ตอนจบ)
  • “จากบุหรี่สู่เบาหวาน”
  • โรคแทรกซ้อนในตาของผู้เป็นเบาหวาน

Download “ จดหมายข่าวแสงเทียน มกราคม-มีนาคม 2551 ”

สนใจจดหมายข่าวแสงเทียนสมัครสมาชิกได้ที่นี่