เรื่องน่าสนใจในฉบับ

  • ข้อดีข้อเสียของอาหารดัชนีน้ำตาลต่ำ
  • เบาหวาน…หลอดเลือดแดงแข็ง…โรคหัวใจ
  • เบาหวาน ในเดือนรอมฎอน (ตอนที่ 1)
  • คุณภาพการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ณ ใต้สุดสยาม…. รพ.รามัน อ.รามัน จ.ยะลา
  • การดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่หวาน โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก
  • การดำเนินงานโรคเบาหวานในศูนย์สุขภาพ ชุมชนบ้านนาคำ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
  • “บุหรี่กับหัวใจและหลอดเลือด” (ตอนที่ 2)
  • เครื่องดื่มรสหวานและเบาหวาน

Download “ จดหมายข่าวแสงเทียน กรกฎาคม-ธันวาคม 2550 ”

สนใจจดหมายข่าวแสงเทียนสมัครสมาชิกได้ที่นี่