เรื่องน่าสนใจในฉบับ

  • เบาหวานและ Obstructive Sleep Apnea
  • เบาหวานกับกรรมพันธุ์
  • เครือข่ายเบาหวาน
  • ไขมันชนิดใด…ควรหลีกเลี่ยง

Download “ จดหมายข่าวแสงเทียน กรกฎาคม-กันยายน 2551 ”

สนใจจดหมายข่าวแสงเทียนสมัครสมาชิกได้ที่นี่