หลักสูตรอบรม

เข้าร่วมสอบ CDE

ข่าวสารและกิจกรรม

สมัครสมาชิก

หลักสูตรการจัดอบรมโดยสมาคมผู้ให้ความรู้โรคเบาหวาน ปี2562

สนใจคลิก หลักสูตรพื้นฐาน

ติดต่อ 089-898-6667 หรือ 0-2348-7070

วันที่ รายละเอียด
13 ก.ย. 62 Certified Diabetes Educator ขยายเวลารับสมัครสอบข้อเขียนถึง 13 กันยายน 62 และสามารถยื่น Case Study ได้หลังผ่านการสอบข้อเขียน
2-4 พ.ย.62 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม
รับสมัครตั้งแต่ วันนี้ – 1 ตุลาคม 2562
19-20 ธ.ค. 62 ประชุมวิชาการประจำปี 2562
รับสมัครตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562